Cho mượn xe gây tai nạn, chủ xe hay tài xế sẽ bồi thường thiệt hại?

Cho mượn xe gây tai nạn, chủ xe hay tài xế sẽ bồi thường thiệt hại?

Cho mượn xe gây tai nạn, chủ xe hay tài xế sẽ bồi thường thiệt hại?

Theo Bộ luật Dân sự 2015, Khoản 1 Điều 601, nguồn nguy hiểm cao độ gồm phương tiện giao thông vận tải cơ giới, hệ thống tải điện, nhà máy công nghiệp đang hoạt động, vũ khí, chất nổ, chất cháy, chất độc, chất phóng xạ, thú dữ và các nguồn nguy hiểm cao độ khác do pháp luật quy định.

Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra như sau:

Chủ sở hữu nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra; nếu chủ sở hữu đã giao cho người khác chiếm hữu, sử dụng thì những người này phải bồi thường, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Chủ sở hữu, người được chủ sở hữu giao chiếm hữu, sử dụng nguồn nguy hiểm cao độ phải bồi thường thiệt hại cả khi không có lỗi, trừ các trường hợp sau đây:

 • Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi cố ý của người bị thiệt hại
 • Thiệt hại xảy ra trong trường hợp bất khả kháng hoặc tình thế cấp thiết, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác

Như vậy, khi cho mượn xe ô tô gây tai nạn, trách nhiệm bồi thường thiệt hại sẽ thuộc về người lái xe (trừ trường hợp có thỏa thuận khác).

Chủ xe bị truy cứu trách nhiệm trong trường hợp nào?

Trong trường hợp, chủ xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện mượn xe và gây tai nạn, chủ xe có thể bị truy cứu Tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện tham gia giao thông đường bộ theo Bộ luật Dân sự 2015, Điều 264.

Cụ thể, nếu chủ xe giao xe cho người khác mà biết rõ người đó không có giấy phép lái xe hoặc đang trong tình trạng có sử dụng rượu, bia mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức quy định, có sử dụng chất ma túy, chất kích thích mạnh khác hoặc không đủ các điều kiện khác về điều khiển phương tiện gây thiệt hại cho người khác… sẽ bị xử phạt như sau:

Phạt tiền từ 10 – 50 triệu đồng hoặc cải tạo không giam giữ đến 3 năm nếu nằm trong các trường hợp sau:

 • Làm chết người
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 01 người mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% – 121%
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 100 – dưới 500 triệu đồng

Trong trường hợp cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện mượn xe, nếu tài xế gây tai nạn thì chủ xe cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm

Phạt tiền từ 50 – 200 triệu đồng hoặc phạt tù từ 6 tháng – 3 năm nếu nằm trong các trường hợp sau:

 • Làm chết 02 người
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% – 200%
 • Gây thiệt hại về tài sản từ 500 triệu – dưới 1,5 tỷ đồng

Phạt tù từ 02 – 07 năm, có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10 – 30 triệu đồng nếu nằm trong các trường hợp sau:

 • Làm chết 03 người trở lên
 • Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 03 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này 201% trở lên
 • Gây thiệt hại về tài sản 1,5 tỷ đồng trở lên

Như vậy, trong trường hợp cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện mượn xe, nếu tài xế gây tai nạn thì chủ xe cũng sẽ bị truy cứu trách nhiệm.

Đang xem: Cho mượn xe gây tai nạn, chủ xe hay tài xế sẽ bồi thường thiệt hại?

0 sản phẩm
0₫
Xem chi tiết
Giỏ Hàng